Skiagrafia

Skiagrafia

Skiagrafia (snímkovanie ) je základnou zobrazovacou röntgenologickou metódou, v podstate je to fotografia časti ľudského tela pomocou rtg žiarenia. Pacient sa najčastejšie stretáva so snímkou hrudníka.

V porovnaní so skiaskopiou, ktorá dynamicky sleduje rtg obraz, zobrazuje skiagrafia ľudské telo podrobnejšie a s menšou radiačnou záťažou.

skiagrafiaNa našom röntgenovom pracovisku sa najčastejšie realizuje snímkovanie hrudníka, ktoré je indikované pri podozrení na zápal dolných dýchacích ciest. Ďalšou podstatnou skupinou vyšetrení je snímkovanie kostných štruktúr chrbtice, najčastejšie krčnej a driekovej a dolných končatín, pri podozrení na degeneratívne zmeny kostného aparátu, ale aj pri diagnostikovaní rôznych zlomenín.

Medzi ostatné druhy vyšetrení patria snímky lebky, prínosových dutín, bedrových kĺbov a panvy, zápästia a členkov.
Medzi kombinované, špeciálne metódy patrí vylučovacia urografia, ktorá má aj v dobe kvalitnejších zobrazovacích metód svoje miesto v diagnostike patologických zmien močového systému. Vyžaduje prípravu pacienta ako pred akýmkoľvek podaním kontrastnej látky do žily, tzn. pacient musí byt nalačno, v prípade alergie s prípravou podľa predpísaných doporučení.

skiagrafiaOstatné typy vyšetrení na rtg pracovisku nevyžadujú špeciálnu prípravu pacienta. Vyšetrenia nie sú bolestivé, trvajú krátko. Súrni pacienti dostávajú podrobný popis rtg snímky ihneď, ostatní ich majú k dispozícii v poobedňajších hodinách toho dňa, alebo si ich môžu vyzdvihnúť kedykoľvek na recepcii pracoviska.

Pracovisko rtg skiagrafie je vybavená prístrojom Siemens Polydoros LX 50 N, s vyšetrovacím stolom a vertigrafom.