Cenník

Zoznam výkonov zdravotnej starostlivosti neuhrádzanej z verejného zdravotného poistenia, vrátane nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a výkonov realizovaných na vlastnú žiadosť pacienta

01

Cenník výkonov na RDG pracovisku

Uskutočňované na žiadosť osoby, neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, alebo pre pacientov nezmluvných lekárov.

P.č. Výkon Cena v EUR
1. CD – RTG, MMG, MR 1,50
2. CD + poštovné 2,50
3. RTG hrudníka 17,00
4. RTG PND 17,00
5. RTG kolenného / ramenného / bedrového kĺbu 17,00
6. RTG zápästia / členka/ päty 17,00
7. RTG oboch kĺbov 34,00
8. RTG SI zhybov 17,00
9. RTG jedného úseku chrbtice 19,00
10. RTG chrbtice – špeciálne snímky 21,00
11. Sonografia brušných orgánov 39,00
12. Sonografia močového mechúra aobličiek ( umužov aj prostaty) 29,00
13. Sonografia štítnej žľazy 29,00
14. Sonografia prsníkov 35,00
15. Sonografia mäkkých častí ( krku, lymfatických uzlín, podkožia, svalov) 29,00
16. Sonografia karotíd 37,00
17. Sonografia – doppler vén 37,00
18. Mamografia 35,00
19. Magnetická rezonancia mozgu 165,81
20. Magnetická rezonancia chrbtice 129,00
21. Magnetická rezonancia muskuloskelet. systému ( koleno, rameno, lakeť…) 99,00
22. Magnetická rezonancia orgánov 277,00
23. Magnetická rezonancia dutiny brušnej 218,00
24. Magnetická rezonancia panvy 218,00
25. Magnetická rezonancia prsníkov 277,00
26. Magnetická rezonancia krku s KL 176,00
27. Angiografia 83,00
28. Kontrastná látka 1 ml 5,00
02

Cenník laboratórnych vyšetrení

Uskutočňované na žiadosť osoby, alebo nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Rutinné parametre – sérum Cena v EUR
S- Glukóza 0,35
S- Močovina 0,85
S- Kreatinín 1,50
S- Kys. močová 1,50
S- Bielkoviny 0,35
S- Albumíny 0,45
S- Bilirubín celkový 0,35
S- Bilirubín priamy 0,35
S-AST 0,50
S-ALT 0,50
S-GMT 0,50
S-ALP 0,50
S-AMS 1,70
S- CK 0,75
S-Cholesterol celkový 1,50
S- Triglyceridy 1,50
S- HDL cholesterol 1,50
S-LDL cholesterol 1,50
S- Transferín 3,50
S- Feritín 5,00
HbA1c 10,00
Minerály sérum
S- Železo 0,75
S- Nátrium 0,45
S- Kálium 0,45
S- Chloridy 0,45
S- Kalcium 0,45
S- Magnézium 0,50
S- Fosfor 0,50
Imunoglobulíny
S- IgA 2,00
S- IgM 2,00
S- IgG 2,00
S- IgE 5,00
Markery zápalu
S- CRP 3,15
S- ASLO 3,15
S- RF 3,15
Rutinné parametre – moč Cena v EUR
U – Glukóza 0,35
U- Močovina 0,85
U- Kreatinín 1,50
U- Kys. močová 1,50
U- Amyláza 1,70
Proteinúria 2,10
U- Mikroalbúria 1,70
U- albumíny/kreatinín 1,70
Minerály moč
U- Nátrium 0,45
U- Kálium 0,45
U- Kalcium 0,45
U- Chloridy 0,45
U -Fosfor 0,50
Moč
Močový sediment 0,85
Drogy v moči 12,45
GF 2,50
Stolica
OK imunochemicky 2,50
Hematológia
KO diff 1,05
Trombínový čas 0,75
APTT 0,85
Quick INR 0,80
D- Diméry 4,00
Kardiomarkery
Pro BNP 29,05
S-Troponín 20,35
slgE- kravské mlieko 12,45
C- peptid 6,65
Onkomarkery Cena v EUR
S- PSA 12,45
S- CEA 7,50
S-AFT 5,00
S- CA125 14,95
S-CA15-3 14,95
S-CA19-9 14,95
S- HCG 6,65
Hormóny
Parathormón 12,45
Estradiol 5,00
S- FSH 5,00
Prolaktín 5,00
Progesterón 5,00
LH 5,00
Testosterón 5,80
S- FSH 5,00
Štítna žľaza
S- FT3 5,00
S-FT4 5,00
S-TSH 9,15
S-Tyreoglobulín 9,15
S- Anti TPO 14,95
S- Anti TG 14,95
S-Kortizol 8,30
U- Kortizol 8,30
Infekčná imunológia
HBsAG 6,25
AbHBs 10,00
AntiHIV 2,50
aHCV 4,15
Toxoplazmóza IgG 12,45
Toxoplazmóza IgM 15,80
Rubeola IgG 11,20
Rubeola IgM 15,35
Chlamýdie IgA 5,00
Chlamýdie IgG 5,00
EBV VCA IgG 9,95
EBV VCA IgM 9,95
EBV EBNA IgG 14,55
Mycoplazmy IgG/IgM 5,00