Ambulancie

Alergologická ambulancia

MUDr. Ľubica Zollerová

Prízemie, Rimava 1
0910 631 732
Ambulancia klinickej onkológie

MUDr. Vincent Alakša

Rimava 4
0905 274 268
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast

Podľa rozpisu VÚC BB

Prízemie, Rimava 2
047 563 44 44
Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Podľa rozpisu VÚC BB

Prízemie, Rimava 2
047 563 33 33
Chirurgická ambulancia

MUDr. Igor Tompoš

3. poschodie, Rimava 2
047 581 11 46
Diabetologická a interná ambulancia

MUDr. Jana Babíková

4. poschodie, Rimava 2
047 563 19 31
Endokrinologická ambulancia

MUDr. Katarína Koósová

2. poschodie, Rimava 2
047 562 20 78
Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Jana Bystrianska

1. poschodie, Rimava 1
047 563 45 70
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia

MUDr. Zuzana Tompošová

4. poschodie, Rimava 2
0948 091 654
Hemodialyzačné stredisko

Prim. MUDr. Marián Bystriansky

3. poschodie, Rimava 1
0902 408 560
Kardiologická ambulancia

MUDr. Miroslav Szentiványi

Rimava 5
0911 513 460
Kožná ambulancia

MUDr. Viera Blažečková

1. poschodie, Rimava 1
0907 363 222
Nefrologická ambulancia

MUDr. Marián Bystriansky

1. poschodie, Rimava 1
047 581 20 18
Otorinolaryngologická ambulancia (ušné, nosné, krčné)

MUDr. Slavomír Hasara

Prízemie, Rimava 1
047 563 45 35
Pediatrická ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Jana Hrablayová

1. poschodie, Rimava 2
047 201 01 12
Pediatrická ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Hana Poljaková

1. poschodie, Rimava 2
047 563 15 97
Pediatrická ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Helena Kováčová

2. poschodie, Rimava 2
047 552 26 19
Pľúcna ambulancia (Pneumológia a ftizeológia)

MUDr. Tünde Agócsová

3. poschodie, Rimava 2
047 569 01 75
Psychiatrická Ambulancia

MUDr. Abdul Mohammad Shinwari

Rimava 5
047 542 40 33
Psychiatrická Ambulancia

MUDr. Zita Shinwariová

Rimava 5
047 542 40 33
Psychiatrická Ambulancia

MUDr. Róbert Sliva

Rimava 5
047 542 40 33
Stomatochirurgická (zubná) ambulancia

MUDr. Štefan Cifruš MPH

1. poschodie, Rimava 1
047 581 15 37
Urologická ambulancia

MUDr. Obaidullah Mir, MBA, MPH

4. poschodie, Rimava 2
047 563 45 26
Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Zuzana Győrfiová

3. poschodie, Rimava 2
0910 229 304
Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Vojtech Galo

4. poschodie, Rimava 2
0908 945 711
Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Michaela Bartakovičová

2. poschodie, Rimava 2
047 562 11 00
Všeobecná ambulancia pre dospelých a interná ambulancia

MUDr. Silvia Vargová

2. poschodie, Rimava 1
047 429 64 97