Magnetická rezonancia

Objednávanie pacientov v praconých dňoch v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. na
telefónnom čísle 047/56 31 461


Magnetická rezonanciaZobrazovanie magnetickou rezonanciou je moderná rádiologická metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať chorobné zmeny v ľudskom organizme, presne zobrazuje štruktúry a orgány ľudského tela v jednotlivých rovinách, na zobrazenie sa používa magnetické pole namiesto röntgenového žiarenia. Celý proces vyšetrenia je bezbolestný a pre pacienta neškodný, preto je vhodný aj pre deti a tehotné ženy v 2. a 3. trimestri gravidity (neodporúča sa vyšetrenie v prvých troch mesiacoch tehotenstva).

Diagnostické centrum v Rimavskej Sobote disponuje prístrojom od spoločnosti SIEMENS: Magnetom Spectra 3T.

Magnetom Spectra 3T je technologicky na najvyššej úrovni vo svojej triede, vyšetrenia sa vykonávajú vo vnútri oblúka – v tuneli, ktorý je otvorený na oboch stranách.

Magnetom Spectra 3T s magnetickou indukciou 1,5T - 3T obsahuje špičkovú koncepciu TIM (TotalImagingMatrix), ktorá zabezpečuje vynikajúcu kvalitu obrazu, podporuje kompletné spektrum klinických aplikácií ako sú:

 • neurologické aplikácie
 • ortopedické aplikácie
 • celotelové aplikácie
 • angiografia
 • gynekologické aplikácie
 • onkologické aplikácie
 • pediatrické aplikácie

Čo sa vyšetruje magnetickou rezonanciou?

Magnetická rezonancia sa používa na vyšetrenie ktorejkoľvek časti tela, na našom pracovisku vykonávame nasledujúce vyšetrenia:

 • Vyšetrenie mozgu (MR je suverénna metóda na zobrazenie ochorení mozgu)
 • Vyšetrenie krku (výhodné najmä na zobrazenie mäkkých štruktúr)
 • Vyšetrenie chrbtice (krčná chrbtica, hrudná chrbtica a bedrová chrbtica vrátane myelografie)
 • Vyšetrenie kĺbov (koleno, rameno, členok, lakeť, zápästie, mäkké časti)
 • Vyšetrenie orgánov brušnej dutiny
 • Vyšetrenie žlč.ciest – u pacientov, u ktorých sa nedá urobiť ERCP
 • MR urografia- u pacientov, u ktorých nemožno urobiť klasickú urografiu alebo CT urografiu , napr. vysoký kreatinín, alergia na kontrastné látky
 • Vyšetrenie čreva – MR enterografia
 • Vyšetrenie orgánov malej panvy
 • Vyšetrenie ciev /mozgových, krčných, obličkových, aorty a ciev dolných končatín/
 • Vyšetrenie prsníkov

Magnetická rezonanciaKto môže isť na vyšetrenie magnetickou rezonanciou:

Na vyšetrenie pacienta posiela odborný lekár - špecialista (ortopéd, neurológ, chirurg, internista, onkológ, gynekológ, pediater, oftalmológ, lekár ORL, lekár FRO atď. ), ktorý vyplní pacientovi žiadanku na vyšetrenie. Na základe vyplnenej žiadanky sa pacient telefonicky alebo osobne objedná na vyšetrenie.

Obvodný lekár nemôže posielať pacienta na vyšetrenie, odporúča pacienta k odborníkovi a ten, ak uzná za potrebné, vypíše žiadanku na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
Výsledky vyšetrenia posudzuje odborný lekár - rádiológ a popis odošle lekárovi, ktorý poslal pacienta na vyšetrenie.

Indikácie na MR prsníkov:

 • Sledovanie rizikových pacientiek
 • Predoperačný staging pri novodiagnostikovanom Ca prsníka
 • Posúdenie efektu neoadjuvantnej chemoterapie
 • Hľadanie primárneho tumoru pri pozitívnych uzlinách
 • Vylúčenie recidívy v postoperačnom teréne / s odstupom 6 mesiacov po operácii a 12-18 mesiacov po rádioterapii/
 • Hodnotenie celistvosti implantátov
 • Nejednoznačné MMG alebo USG nálezy

Kto nemôže ísť na vyšetrenie magnetickou rezonanciou /kontraindikácie/:

Pacienti s implantovaným kardiostimulátorom alebo defibrilátorom nemôžu podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, pretože kombinácia silného magnetického poľa a rádiofrekvenčného vlnenia by mohla ich funkciu poškodiť.

Pacienti s kardiostimulátormi novej generácie môžu absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou (potrebný je doklad výrobcu implantátu o jeho MR kompatibilite s písomným potvrdením operatéra, ktorý implantoval kardiostimulátor).

Nebezpečné sú aj:

 • Ponechané elektródy po odstránení kardiostimulátora alebo defibrilátora
 • Cievne svorky(klipy) po operácii aneuryzmy – pokiaľ nie je písomne doložená ich MR kompatibilita
 • Elektronické implantáty (inzulínová pumpa, načúvacie prístroje a iné) - pokiaľ nie je písomne doložená ich MR kompatibilita
 • Kovové cudzie telesá intrakraniálne a v oku

Magnetická rezonanciaPotenciálne nebezpečné sú:

 • Cievne výstuže /stenty/, žilné filtre, kovový embolizačný materiál menej ako 6 týždňov po implantácii - pokiaľ nie je písomne doložená ich MR kompatibilita
 • Kĺbne náhrady, osteosyntetický materiál a zubné implantáty menej ako 6 týždňov po implantácii - pokiaľ nie je písomne doložená ich MR kompatibilita
 • Kĺbne náhrady a osteosyntetický materiál so známkami uvoľňovania

Bezpečné sú:

 • Stenty, žilné filtry a embolizačný materiál 6 a viac týždňov po implantácii
 • Kĺbne náhrady, osteosyntetický materiál a zubné implantáty 6 a viac týždňov po implantácii
 • MR kompatibilné náhradné srdcové chlopne
 • Neaneuryzmatické chirurgické cievne svorky 6 a viac týždňov po operácii
 • Svorky na žlč. cestách 6 a viac týždňov po operácii
 • Tetovanie, permanentný make-up, piercing a zubné strojčeky sa môžu počas vyšetrenia zahrievať a spôsobiť popáleniny.

Čo robiť pred a počas vyšetrenia

Pred vyšetrením magnetickou rezonanciou pacient nepotrebuje zvláštnu prípravu, je dôležite aby pacient aspoň dve hod. pred vyšetrením nejedol. V prípade vyšetrenia malej panvy sa odporúča deň pred vyšetrením príjem bezzvyškovej stravy, v deň vyšetrenia je dôležitý dostatočný príjem tekutín.
Pred vyšetrením žlč. ciest je vhodný príjem nápojov s obsahom železa, napr. džús z čiernych ríbezlí.
Pred vyšetrením čreva- MR enterografia, pacient musí byť vyčistený, ďalšia príprava sa robí priamo na pracovisku.

Pred vyšetrením pacient na pracovisku vyplní bezpečnostný dotazník.

Pred vstupom do vyšetrovne pacient bude vyzvaný, aby si odložil všetky kovové predmety, hodinky, šperky, mobilné telefóny, kreditné karty, okuliare, elektronické prístroje.

Počas vyšetrenia, ktoré v závislosti od druhu trvá od 15 do 45 minút, je dôležité, aby pacienti spolupracovali rolex orologi replica a dodržiavali pokyny personálu, počas vyšetrenia môžete počuť búchanie, ktoré sa snažíme utlmiť slúchadlami, je dôležite ležať pokojne a nehýbať sa, aby sme nemuseli zopakovať vyšetrenie, v prípade nutnosti stlačením balónika môžete privolať personál- rádiologického asistenta, ktorý Vás počas celého vyšetrenia sleduje.

V prípade potreby sa do žily podáva kontrastná látka, preto je potrebné poskytnúť informácie o prípadných alergiách.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vyšetrenia magnetickou rezonanciou nás môžete kontaktovať telefonicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priamy kontakt na pracovisko Magnetickej rezonancie:

TEL/FAX: 047 56 31 461