Ušno-nosno-krčná ambulancia

 

MUDr. Slavomír Hasara
 

V ušno-nosno-krčnej ambulancii sa liečia ochorenia uší, horných ciest dýchacích, vykonávajú sa vyšetrenia sluchu, endoskopické vyšetrenia horných ciest dýchacích tak u detí ako aj u dospelých.

Ambulancia sa nachádza na prízemí prvej budovy Diagnostického centra na Dobšinského ulici.

Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednať aj telefonicky, prípadne si dohodnúť prednostné vyšetrenie.

MUDr. Slavomír Hasara ordinuje v utorok, štvrtok a v piatok od 7.30 -14.00 hod.

Telefonický kontakt do ambulancie: 047/56 34 535.