Pneumoftiziologická ambulancia

 

MUDr. Tünde Agócsová
 

Diagnostikou, liečbou a prevenciou rozličných pľúcnych ochorení sa zaoberá pneumoftizeologická ambulancia
MUDr. Tünde Agócsovej.

Okrem liečenia nádorových ochorení pľúc, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, astmy, ochorení dolných dýchacích ciest, zápalových ale aj ďalších ochorení pľúc sa v ambulancii vykonáva i povinné očkovanie proti tuberkulóze.

MUDr. Tünde Agócsová ordinuje každý pracovný deň od 7:30 do 14:00 hod.

Telefonický kontakt: 047/ 56 90 175