Všeobecné pediatrické ambulancie pre deti a dorast

 

V priestoroch Zdravotného strediska Rimava sa nachádza niekoľko všeobecných ambulancií pre deti a dorast.

Liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov do 28 rokov poskytujú denne vo svojich pediatrických ambulanciách MUDr. Jana Hrablayová, MUDr. Hana Poljaková a MUDr. Helena Kováčová.

 

Telefonické kontakty:

Ambulancia MUDr. Jany Hrablayovej
047/20 10 112

Ambulancia MUDr. Hany Poljakovej
047/56 31 597

Ambulancia MUDr. Heleny Kováčovej

047/55 22 619