Mamografia

 

mamograf Selenia Diagnostické centrum Rimavská Sobota je od októbra 2011 druhým zariadením v Banskobystrickom krají, ktoré pri vyšetrovaní prsníkov používa digitálnu mamografiu- disponuje jedným z najmodernejších prístrojov od firmy Hologic- Selenia.

Digitálna mamografia je unikátna technológia, ktorá  vďaka vysokej rozlišovacej schopnosti  umožňuje detekciu  drobných ložísk  už od veľkosti 5-10mm (s dôrazom na mikrokalcifikácie), teda skorých štádií nádoru pri preventívnych vyšetreniach prsníkov.

Digitálny mamograf má vysokú senzitivitu, výsledok vyšetrenia je oveľa spoľahlivejší. V porovnaní s konvenčnou mamografiou dosahuje viac ako  o 50% vyššiu presnosť.

Na rozdiel od konvenčnej mamografie sa získavajú obrazy v digitálnom formáte s možnosťou ich ďalšieho spracovania, teda dodatočné úpravy kvality obrazu, bez straty diagnostickej informácie.
Spôsob vyšetrenia pacientiek sa od klasickej mamografie nelíši, výhodou je menšia dávkažiarenia a celkovo kratšia doba vyšetrenia, vďaka čomu sme schopní vykonávať väčší počet vyšetrení, čím sa znižuje čakacia doba.

mamografia

Indikácie mamografie:

 • ako skríning (preventívna mamografia) vek nad 40 rokov u každej ženy s opakovaním každé dva roky (u žien s hormonálnou substitučnou terapiou každý rok)
 • medzi 30. a 40. rokom pri podozrení na karcinóm
  ženy pred 30.rokom života iba pri jednoznačnom podozrení na karcinóm po USG vyšetrení
 • ženy pred plastickou operáciou na vylúčenie skrytej malignity
  pred zahájením a aj v priebehu hormonálnej substitučnej terapie
 • pri náleze aspoň jedného významného rizikového faktora je možné vykonávať mamografiu už od 35.roku života v 1-2 ročných intervaloch

 

Rizikové faktory:

 • vek nad 50 rokov
 • prvá menštruácia pred 11.rokom alebo po 16.roku života
 • výskyt karcinómu v minulosti
 • výskyt karcinómu u priamej príbuznej (matka,sestra,dcéra)
 • prvý pôrod po 40.roku života

 

mamografiaMenej významné rizikové faktory:

 • zápal prsnej žľazy v minulosti (mastitída)
 • stres
 • obezita
 • plastické operácie prsníkov
 • alkoholizmus a fajčenie
 • poranenie prsníka

 

Kontraindikácie mamografie:

 • sú relatívne - aj v tehotenstve je možné vykonať mamografiu pri klinickom a ultrasonografickom podozrení na karcinóm prsníka

 

Priebeh vyšetrenia:

 • mamografiamamografické vyšetrenie sa vykonáva v prvej polovici menštruačného cyklu (pri objednávaní pacientky sa tento faktor zohľadňuje, výnimku tvoria ženy v klimaktériu a pacientky, kde by mohlo hroziť riziko z oneskorenia diagnózy)
 • vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu prípravu, pacientka nemusí byť nalačno
  na pracovisko prichádza s platnou žiadankou od indikujúceho lekára, ktorým je gynekológ, onkochirurg, rádiodiagnostik
 • je vítané, ak pacientka pred vyšetrením nepoužíva kozmetické deodoranty (gélové, resp. suché), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu mamografickej snímky
 • vyšetrenie vyžaduje určitý čas (celkovo sa robia 4 snímky, dve projekcie na každý prsník), výnimku tvoria pacientky po mastektómii prsníka
 • vyšetrenie vyžaduje spoluprácu pacientky s laborantom za účelom správnych projekcii
 • vyšetrenie nie je bolestivé, kompresia (stlačenie prsníka prístrojom), ktorá je pri vyšetrení nutná, musí byť dostatočná, aby sa znížilo množstvo sekundárneho žiarenia a zvýšil sa kontrast snímky, kompresia je ovládaná laborantom, ohľaduplná k pacientke
 • na našom pracovisku sa hodnotenie mamografie uskutočňuje ihneď po vyšetrení, ak je potrebné doplnenie ultrasonografie, realizuje sa
 • pacientka dostáva do ruky kompletný popis, ak to vyžaduje jej stav aj popis ultrasonografie, prípadne doporučenia ďalších vyšetrení (punkcia, MRI)
 • pacientka je poučená o výsledku vyšetrenia so stručným ozrejmením ďalšieho postupu (kontroly, pripadne ďalšie postupy ako punkcia, resp. operácia)

mamografia