Personálne obsadenie

 

Výkonný riaditeľ, manažér
poskytovania zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Csaba Lehocký, MBA

 Lekári
MUDr. Matin Moram
Primár Diagnostického centra

MUDr. Peter Tužinský
MUDr. Andrea Eštóková
MUDr. Kornélia Schmidtová
MUDr.Jana Celušňáková

Zdravotné sestry:
PhDr. Nataša Jakabová
Martina Bodnárová


Rádiologickí asistenti:

Helena Maruškinová, Vedúci rádiolog. asistent
Zuzana Vicianová
Mikuláš Molnár
Bc. Matej Berecz
Lenka Hukelová
Bc.Iveta KlimováAdministratívni pracovníci:
Marta Bályová
Terézia Laurincová
Janka Šusteková
Janka Kišová