Laboratórium laboratórnej medicíny v Rimavskej Sobote

 

Spoločnosť DG, s.r.o. prevádzkuje v Zdravotnom stredisku Rimava referenčné laboratórium klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie. Laboratórium je vybavené piatimi špičkovými prístrojmi americkej firmy Beckman Coulter. Uvedené laboratórium je vlastníkom medzinárodného certifikátu ISO 9001:2001. Laboratóriá patria k najmodernejším na Slovensku.

Za účelom docielenia kompletizácie plnoautomatického prístrojového vybavenia laboratórií bol koncom r. 2009 inštalovaný tzv. adekvoter, ktorý urýchlil proces vyšetrenia jednotlivých vzoriek biologického materiálu, čo sa odzrkadlilo v skrátení časového intervalu na dosiahnutie konkrétnych výsledkov vyšetrení vzoriek. Za týmto účelom je v prevádzke aj systém identifikácie jednotlivých vzoriek biologického materiálu prostredníctvom bar kódov. Medzi inovácie v laboratóriu patrí aj možnosť online pripojenia lekárov, v dôsledku čoho majú možnosť priamo stiahnuť výsledky jednotlivých vyšetrení do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Odborný garant:
Mgr. Ingrid Hrušková
v odbore laboratórna medicína
Prim.MUDr.Miriam Mitniková v odbore hematológia a transfúziológia

Dipl. lab. Helena Džafičová
Dipl. lab. Erika Cifrušová
lab. Marcela Krupárová

Tel.: 047/56 315 15