Dopravná zdravotná služba

 

Hlavný dispečer: Marian Petrinec

Dopravná zdravotná služba Legamed s.r.o. sa zaoberá prepravou pacientov k vyšetreniu do odborných ambulancií v rámci celého Slovenska. Spoločnosť vlastní 12 moderných prepravných sanitných vozidiel a funguje 24h denne. Preprava sa uskutočňuje na základe žiadanky na prepravu od ambulantného lekára. Prevozy sú hradené všetkými poisťovaniami. Naša služba zároveň prevádza prepravu pacientov na dialýzu. Všetky vozidlá spĺňajú potrebné predpísané kritéria a sú vybavené podľa platných noriem.

Kontakt na Dispečing: 0905 874 858